België: De nieuwe innovatie-inkomensaftrek

De Belgische regering heeft onlangs het groene licht gegeven voor de nieuwe fiscale stimulans, Innovation Income Deduction (IID). De nieuwe fiscale stimulans zal de vroegere octrooi-inkomstenaftrek vervangen om de innovatie in België te helpen stimuleren.

Lees meer over innovatieaftrek bij Venture Campus.

Kwalificatie van immateriële activa

De Innovatie-inkomensaftrek is van toepassing op de volgende IE-rechten:

  • Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten;
  • Auteursrechtelijk beschermde software, mits de software voortkomt uit een onderzoeks- en ontwikkelingsproject of -programma, zoals gedefinieerd in de regels voor de gedeeltelijke vrijstelling van loonbelasting voor onderzoekers;
  • Aanwijzingen voor weesgeneesmiddelen, aangevraagd of verworven vanaf 1 juli 2016 (voor de eerste 10 jaar);
  • Gegevens en handelsexclusiviteit toegekend door de overheid, met name voor geneesmiddelen (ook beperkt tot de eerste 10 jaar);
  • Kwekersrechten, aangevraagd of verworven vanaf 1 juli 2016.

De aftrek is van toepassing op zelfontwikkelde intellectuele-eigendomsrechten en op intellectuele-eigendomsrechten die zijn verkregen of waarvoor een licentie is verleend door verbonden of niet-verbonden derden.

In aanmerking komende innovatie-inkomsten

Om aan de OESO-eisen te voldoen, zullen de volgende inkomsten in de nieuwe fiscale stimuleringsmaatregel worden gekwalificeerd:

  • Inkomsten uit licenties (licentievergoedingen);
  • Innovatie-inkomsten die in de verkoopprijs van producten en diensten zijn inbegrepen (zogenaamde embedded royalties);
  • Innovatie-inkomsten ingebed in de toepassing van productieprocessen;
  • Schade als gevolg van IP-inbreuk (rechterlijke uitspraak, minnelijke schikking of verzekeringsschikking);
  • Meerwaarden gerealiseerd door de verkoop van IP-rechten (onder voorbehoud van een herinvesteringsvoorwaarde).

Het bedrag aan IP-inkomsten dat als basis dient voor de berekening van het eigen risico dient te worden bepaald op basis van de nexusratio.

De nexusratio is een beperkende factor die alleen van toepassing is als de IP verworven (en niet zelf ontwikkeld) of in het geval dat bepaalde O&O-kosten werden gedragen door bedrijven binnen de groep. De nexusratio zorgt er dus voor dat het belastingvoordeel van de innovatie-inkomstenaftrek wordt toegekend aan de belastingplichtige die de eigenlijke O&O-activiteiten heeft verricht.

Lees ook: Juwelenplekken om te bezoeken in Vietnam