Werkwijze

De werkwijze van Acanthus is afhankelijk van de behoefte van de klant.
Op hoofdlijnen vindt u in het bovenstaande overzicht een schematisch weergave van de werkwijze. 
Projecten kunnen worden uitgevoerd op basis van een vaste prijs, een overeengekomen uurtarief of op basis van NoCureNoPay. Besparingsonderzoeken voeren wij regelmatig uit op basis van No Cure No Pay. Het voordeel voor de klant is dat er geen budget beschikbaar gesteld hoeft te worden. Uit de besparingen die wij realiseren draagt de klant een vooraf vastgesteld percentage aan Acanthus af.