De 4 beste voordelen van het gebruik van zonne-energie

Lees verder om meer te weten te komen over de 4 voordelen met betrekking tot deze hernieuwbare energiebron.

Klik hier voor meer informatie over zonne-energie bedrijven zoals Henny Pelsers’ NaGa Solar.

Zonne-energie is overal toepasbaar

Zolang er zon is, kan zonne-energie overal worden ingezet. Dit is met name nuttig voor afgelegen regio’s die geen toegang hebben tot een andere elektriciteitsbron. Er is een enorme hoeveelheid mensen over de hele wereld die geen toegang hebben tot elektriciteit.

Onafhankelijke zonnesystemen zouden in die regio’s kunnen worden ingezet en het leven van miljoenen mensen kunnen verbeteren. Bovendien wordt de zonne-energie ook gebruikt om ruimtevaartuigen en boten van stroom te voorzien.

Minder elektriciteitsverlies tijdens lange-afstandsvervoer

Een deel van de energie, ongeveer 3-5%, gaat verloren tijdens het transport en de distributie. Hoe langer de afstanden tussen de productie en de aanvoerpunten, hoe meer energie er verloren gaat. Deze verliezen lijken misschien niet significant, maar ze kunnen de prestaties van de installatie in regio’s met een hoge bevolkingsdichtheid beïnvloeden.

Het hebben van zonnepanelen op het dak of op de werf vermindert deze afstand aanzienlijk, waardoor het rendement van de zonnepanelen toeneemt.

Verbetert de veiligheid van het net

Het net is minder kwetsbaar voor stroomstoringen als er veel centrales zijn die verspreid liggen. Een net met een hoge penetratie van zonne-energie heeft duizenden energieproductiecentra die wijd verspreid zijn. Dit verbetert de veiligheid van het net in geval van overbelasting, natuurrampen of door mensen veroorzaakte rampen.

Het creëren van banen

Er zijn vele voordelen van zonne-energie, en een ander is het creëren van werkgelegenheid. Een groot deel van de kosten in verband met zonne-energiesystemen komt voort uit de installatie van de panelen. Dit draagt bij aan het creëren van lokale werkgelegenheid. Het gebruik van zonnesystemen stimuleert de economie en heeft een positief effect op de lokale gemeenschap.

Lees ook: De 2 meest populaire behangsoorten