Algemene voordelen van dynamisch balanceren

Het uiteindelijke doel van elk apparaat is om het trillingsvrij te laten werken en lange tijd soepel te laten draaien. In werkelijkheid is trilling echter altijd een onderdeel van roterende machines, en bepaalde trillingsniveaus kunnen zelfs aanvaardbaar zijn. In plaats van te proberen alle trillingen uit de machine te verwijderen, is het beter te proberen de machine zoveel mogelijk in balans te brengen. Dit vermindert de trillingen tot het punt van verminderde geluidsniveaus, en de bestaande trillingen hebben geen invloed op de levensduur van de machine.

Eén methode van uitbalanceren is bekend als statisch uitbalanceren, en wordt bereikt door lage wrijvingslagers te gebruiken om de machine zo te laten uitbalanceren dat het zwaarste punt op de bodem ligt. Het is dan mogelijk materiaal van het onderste punt te verwijderen of aan het bovenste punt toe te voegen totdat de machine om de ware as draait. Het proces van statisch uitbalanceren wordt voortdurend herhaald totdat het zwaarste punt niet meer bestaat. Hiervoor kan een balanceermachine van pas zijn.

Voordelen van dynamisch uitbalanceren

Wanneer een machine in balans is, functioneert ze zoals ontworpen. Talrijke gevolgen kunnen voortvloeien uit het hebben van een machine in een soepele, goed uitgebalanceerde werkingsvolgorde. Deze resultaten omvatten het volgende:

  • Lage trillingen: Een van de grootste bronnen van trillingen is onbalans.
  • Laag geluidsniveau: Mechanische trilling is ook een van de belangrijkste oorzaken van luchtgeluid.
  • Vermoeidheid van de bestuurder: De blootstelling aan hoge geluids- en trillingsniveaus kan de efficiëntie van de operator beïnvloeden.
  • Veiligheid van de machinist: Machinestoring is minder waarschijnlijk, de persoonlijke veiligheid wordt verhoogd.
  • Levensduur van de lagers: Het uitbalanceren van de machine kan de levensduur van de lagers verlengen, aangezien deze het meest worden beïnvloed door onbalans.
  • Structurele belasting: Omdat trillingen die verband houden met onbalans worden geabsorbeerd door de omringende structuur, zal het hebben van een machine die in balans werkt de structurele stress verminderen.
  • Bedrijfskosten: Veel bedrijven houden extra machines achter de hand voor het geval zich een defect voordoet. Omdat machines langer en met minder problemen werken, kunt u minder machines achter de hand houden.
  • Productiviteit: De toename in uptime verbetert de productiviteit.

Lees ook: Houd jouw geld extra veilig met deze 3 bunq-functies