Wat is een besloten vennootschap en wat zijn de voordelen?

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt rechtsgeldig opgericht met beperkte aansprakelijkheid of rechtsbescherming voor haar aandeelhouders, maar dat legt beperkingen op aan haar eigendom.

Een besloten vennootschap is een vennootschap die in privé-handen is voor kleine ondernemingen. De aansprakelijkheid van de leden van een besloten vennootschap is beperkt tot het aantal aandelen dat zij respectievelijk bezitten. Aandelen van een besloten vennootschap kunnen niet openbaar worden verhandeld.

Een besloten vennootschap is de eenvoudigste en zeer populaire vorm van bedrijfsregistratie in Nederland. Het kan worden geregistreerd met een minimum van twee personen. De beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders, de mogelijkheid om eigen vermogen aan te trekken en de status van aparte juridische entiteit maken het de meest aanbevolen vorm van bedrijfsentiteit voor miljoenen kleine en middelgrote bedrijven die in familiebezit zijn of professioneel worden beheerd.

Wil je je eigen besloten vennootschap oprichten? Lees dan hieronder de voordelen ervan.

Beperkte aansprakelijkheid

Als het bedrijf financiële problemen ondervindt om welke reden dan ook, zullen de persoonlijke activa van de leden niet worden gebruikt om de schulden van het bedrijf te betalen, aangezien de aansprakelijkheid van de persoon is beperkt.

Als een besloten vennootschap bijvoorbeeld een lening aangaat en deze niet kan afbetalen, zijn de leden slechts aansprakelijk voor het deel van hun aandelen dat zij bezitten, d.w.z. de onbetaalde waarde van de aandelen. Dit betekent dat als u geen saldo verschuldigd bent voor het aantal aandelen dat je bezit, je niet aansprakelijk bent voor enige schuld van de vennootschap, zelfs als het schuld-/kredietbedrag onbetaald blijft.

Gratis en eenvoudige overdracht van aandelen

Aandelen van een vennootschap op aandelen zijn overdraagbaar door een aandeelhouder aan een andere persoon. De overdracht is eenvoudig in vergelijking met de overdracht van een belang in een onderneming die als eenmanszaak of vennootschap onder firma wordt geleid. Door een formulier voor de overdracht van aandelen in te dienen en te ondertekenen en de koper van de aandelen samen met het aandeelbewijs te overhandigen, kunnen de aandelen gemakkelijk worden overgedragen.

Ononderbroken bestaan

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft een “eeuwigdurende erfopvolging”, d.w.z. een voortgezet of ononderbroken bestaan totdat zij wettelijk wordt ontbonden. Een vennootschap, die een afzonderlijke rechtspersoon is, wordt niet beïnvloed door het overlijden of een ander vertrek van een lid, maar blijft bestaan, ongeacht de veranderingen in het ledenbestand. Eeuwigdurende erfopvolging” is een van de belangrijkste kenmerken van een vennootschap.

Lees ook: Wat voor gereedschappen heb je nodig voor Diamond Painting?