Top 6 belangrijke medicijnen

Er zijn in de loop van de geschiedenis veel geneesmiddelen ontwikkeld die van cruciaal belang zijn geweest voor het overleven van grote bevolkingsgroepen, het genezen van levensbedreigende aandoeningen en het bevorderen van de medische en wetenschappelijke kennis.  Medicijnen die zijn ontwikkeld voor levensbedreigende aandoeningen staan bovenaan de lijst, de reden hiervoor is dat hun ontdekking  vaak het pad heeft vrijgemaakt voor verdere ontwikkeling die de aandoeningen hebben uitgeroeid of hun ernst hebben verminderd.

1. Penicilline

Penicilline werd voor het eerst ontwikkeld in 1928, maar werd in 1942 in gebruik genomen. Als de eerste officiële antibioticum maakte het een keerpunt in de menselijke geschiedenis en leidde het de weg in van de behandeling tegen talrijke bacteriële ziekten. Er is berekend dat het antibioticum meer dan 90 miljoen levens heeft gered en zonder de ontdekking en toepassing ervan zou meer dan 80 procent van de mensen vandaag de dag niet meer leven omdat hun voorouders zouden zijn overleden aan een infectie.

2. Insuline

Bij mensen met gevorderde diabetes is het niet mogelijk om voldoende hoeveelheden insuline te produceren, een hormoon dat betrokken is bij de omzetting van suiker in energie. Voor de komst van insuline in 1922 kregen patiënten een uniek dieet om de symptomen af te weren. Insuline zou ook de pad hebben vrijgemaakt voor toekomstige hormoonvervangingstherapieën en heeft het leven gered van talloze patiënten met diabetes.

3. Pokkenvaccinatie

De pokken staan bekend als een van de ergste bedreigingen die de mensheid ooit heeft gekend. Je kan het vandaag vergelijken met kanker, waarbij ruim 10% van de bevolking om het leven kwam en de cijfers lopen op tot 20% in de hoger gelegen steden en dorpen. Dankzij de ontwikkeling van het vaccin in de 19e eeuw was het een van de eerste ziekten die van de planeet werd geveegd. Tegenwoordig wordt de uitroeiing van de pokken gezien als een van de grootste prestaties van de mensheid.

4. Morfine

Morfine werd voor het eerst ontdekt door de Duitse apotheker Friedrich Serturner; twee decennia later begon Merck met de commerciële marketing. Na de ontwikkeling van de injectiespuit, steeg het gebruik van het geneesmiddel. Hoewel individuen verslaafd konden raken aan het medicijn, is men het er toch over eens dat de voordelen van de pijnstiller veel zwaarder wegen dan de nadelen. Zonder deze medicijnen zouden letterlijk miljoenen mensen met lichamelijk letsel of gecompliceerde medische aandoeningen hun leven in een enorme hoeveelheid pijn hebben doorgebracht. De ontdekking en het gebruik van morfine hebben ook geleid tot de ontdekking van een nieuwe  pijnstillende medicijnen, waarvan sommige vandaag de dag zelfs over de toonbank in de apotheek of online kunnen worden gekocht.

5. Aspirine

Aspirine zoals we die vandaag de dag kennen, ontstond voor het eerst in de vorm van acetylsalycilczuur toen een apotheker bij Bayer het geneesmiddel gebruikte om de reuma van zijn vader te verlichten. Op het moment van ontdekking werd algemeen aangenomen dat aspirine de pijn verlichtte door in te werken op het centrale zenuwstelsel. Tegenwoordig weten we dat het gebruik ervan veel verder reikt dan eenvoudige pijnbestrijding en er wordt zelfs gedacht dat het ontstekingen bestrijdt die de oorzaak kunnen zijn van hart- en vaatziekten en talrijke kankers. Artsen adviseren tegenwoordig zelfs dat iedereen boven de 40 jaar dit wondermiddel zou moeten gebruiken. Voor mensen met aandoeningen zoals spierpijn, artritis of hoofdpijn is aspirine ongeschikt vanwege de bijwerkingen, maar aspirine is een ideale keuze voor de pijnstillende effecten. Tegenwoordig kan je het gewoon bij de apotheek krijgen online.

6. Chloorpromazine

Chloorpromazine is het eerste officiële antipsychotische middel en werd in 1951 ontdekt. De ontdekking en het gebruik ervan betekende een keerpunt in de psychiatrie en leidde tot wat sommigen de ‘psychofarmacologische revolutie’ noemen. Niet alleen was het medicijn een groot succes, maar iets meer dan 11 jaar later werd het gebruikt door meer dan 40 miljoen mensen. Het is ook bekend dat chloorpromazine de weg heeft vrijgemaakt voor toekomstige generaties van geneesmiddelen die gebruikt worden om angst en depressie te behandelen.

Voor meer informatie kan je de site https://www.apotheekonline.net bezoeken.