Telecomunnicatie

In de hectische telecommunicatiemarkt is actuele kennis onontbeerlijk voor het maken van de juiste keuzes. Onze consultants zijn continu bezig om de technische mogelijkheden van providers en leveranciers te vertalen in mogelijkheden en oplossingen voor onze cliënten. Acanthus levert hierbij een onafhankelijk, op maat gemaakt advies. Dit advies beschouwen wij als eerste stap. Daarna verzorgen wij samen met de klant en leverancier de implementatie van de gekozen oplossingen. In de vorm van goed projectmanagement garanderen wij onze klanten naast advies dus ook een succesvolle implementatie van de voorgestelde oplossingen.

Herkent u zich in één van de onderstaande vragen? Neem dan contact op met Acanthus. Onze consultants helpen u de juiste keuze te maken.

Hoe krijgen wij de belkosten omlaag?

Zijn uw belkosten sterk gestegen? Of wilt u weten of de door u betaalde tarieven marktconform zijn. Laat het ons weten. Wij kunnen het belgedrag en infrastructuur van uw organisatie analyseren. Aan de hand hiervan brengen wij advies uit over de aanwezige infrastructuur (centrale, toestellen) de juiste abonnementsvorm en de meest geschikte provider (vast, mobiel, dataverkeer, internet). Uiteraard rekening houdend met de door u aangegeven randvoorwaarden (bv. behoud van kwaliteit en snelheid). 

Hoe krijgen wij inzicht in de kosten voor telecommunicatie van ons bedrijf?

Er komt nogal wat bij kijken om in organisaties een goed inzicht te krijgen in de telecommunicatie kosten. Stapels facturen met betrekking tot infra-structuur, belkosten (vast, vast/mobiel, mobiel), onderhoud telefooncentrale(s) en abonnementen, komen er iedere maand binnen. Een goed inzicht stelt u in staat om de kosten ook goed te beheren met als resultaat een verlaging van de kosten. Acanthus kan u daarbij helpen. Op projectbasis kunnen wij binnen uw organisatie onderzoek doen. Wij analyseren het belgedrag en brengen de huidige situatie helder in beeld. Daarna geven wij inzicht in de optimale situatie en met welke maatregelen deze situatie bereikt kan worden. Nadat in gezamenlijk overleg beslissingen zijn genomen start de implementatie.

Integratie data en telefonie. Haalbaarheidsonderzoek?

Door verdere vooruitgang van aangeboden diensten en beschikbare apparatuur van leveranciers en de sterke afname van de prijs voor gewenste bandbreedtes, zie je een tendens dat telefonie en dataverkeer steeds meer naar elkaar toe groeien. Voice over IP, IP telefonie, Quality of service zijn hierbij veel gehoorde termen. Zijn voor uw organisatie deze diensten haalbaar en relevant? Het antwoord op deze vraag is voor iedere organisatie anders. Wij verzorgen graag een haalbaarheidsonderzoek om uw organisatie te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Wij zijn toe aan een nieuwe telefooncentrale. Wie kan ons hierin adviseren?

De bereikbaarheid van de medewerkers binnen uw organisatie, gewenste functionaliteiten en flexibiliteit in de interne routering van belverkeer, is mede afhankelijk van de mogelijkheden van uw telefooncentrale. De keuze voor het juiste type is daarbij van groot belang. Zeker gezien de lange levensduur van een telefooncentrale en de snelle technische ontwikkelingen. Denk daarbij aan de mogelijkheden voor integratie van het telefoonnetwerk en het computernetwerk. Aan de hand van interviews en de wensen en eisen uit de organisatie stellen wij het pakket van eisen samen. Na een tenderprocedure tussen meerdere leveranciers adviseren wij u in het maken van de juiste keuze.

Waar krijg ik een onafhankelijk advies

De bereikbaarheid van de medewerkers binnen uw organisatie, gewenste functionaliteiten en flexibiliteit in de interne routering van belverkeer, is mede afhankelijk van de mogelijkheden van uw telefooncentrale. De keuze voor het juiste type is daarbij van groot belang. Zeker gezien de lange levensduur van een telefooncentrale en de snelle technische ontwikkelingen. Denk daarbij aan de mogelijkheden voor integratie van het telefoonnetwerk en het computernetwerk. Aan de hand van interviews en de wensen en eisen uit de organisatie stellen wij het pakket van eisen samen. Na een tenderprocedure tussen meerdere leveranciers adviseren wij u in het maken van de juiste keuze.

Bron: https://webstick.nl/