Handige dingen die je kan doen met drones

Afstandsdetectie

Drones kunnen sensorapparatuur dragen om te helpen met een aantal functies. Geologisch onderzoek, landbouw, archeologie en diverse andere industrieën kunnen veel baat hebben bij de talloze sensoren die in een drone kunnen worden verpakt. Hier zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de landbouwindustrie bijvoorbeeld gebruik maakt van luchtsensoren:

drone secure

Drones kunnen Lidar gebruiken om de hoogte van gewassen te meten. Lidar is een teledetectietechnologie die afstand meet door een object te verlichten met een laser (bijna-infrarood of UV) en vervolgens te meten wat er wordt teruggekaatst.

Warmtesensoren detecteren de temperatuur van het vee, de aanwezigheid van water, de watertemperatuur, en voor bewaking en noodmaatregelen (als iemand gewond raakt in een afgelegen gebied, weg van zware apparatuur).

Multispectrale instrumenten kunnen planten tellen (gewasdichtheid), de gezondheid van planten controleren en zelfs de waterkwaliteit beoordelen.

Biologische sensoren kunnen worden gebruikt om de luchtkwaliteit te meten en te controleren op de aanwezigheid van specifieke micro-organismen of organische verbindingen

Visuele spectrumsensoren maken het mogelijk om het land in kaart te brengen en in kaart te brengen.

Commerciële bewaking vanuit de lucht

Wanneer u toezicht hoort, is de kans groot dat u denkt aan beveiligingscamera’s die ontworpen zijn om wetsovertreders te vangen. Of mogelijk het bespioneren en monitoren van uw persoonlijke bewegingen en acties. Hier zijn slechts een paar manieren waarop luchttoezicht nuttig kan zijn:

Particuliere bedrijven kunnen drones gebruiken om hun infrastructuur, zoals pijpleidingen, gebouwen, enz. te controleren. Ook kunnen bedrijven prachtige foto’s maken met de Drones, bijvoorbeeld dronefotograafnederland.nl.

Boeren gebruiken drones om vee te controleren op uitgestrekte terreinen.

Het gebruik van drones voor de inspectie van hoogspanningskabels, torens, hoge structuren zoals schoorstenen en daken zou bedrijven veel geld besparen en zou de blootstelling aan aansprakelijkheid verminderen door mensen in gevaar te brengen.

Brandweerkorpsen kunnen drones gebruiken om wilde branden op te sporen en in kaart te brengen.

Hulp bij rampen

vulcano

De omgeving van sensoren die in een drone kunnen worden verpakt, kan worden gebruikt om te helpen bij het lokaliseren en redden van levens te midden van natuurrampen. Drones kunnen worden gebruikt om medische monsters, voorraden en medicijnen te verzamelen en te leveren aan afgelegen of anderszins onbereikbare gebieden in een rampgebied. Drones kunnen ook infraroodsensoren gebruiken om mensen te detecteren aan de hand van hun warmtesignatuur, wat nuttig is bij opsporings- en reddingsscenario’s.

Olie, gas en minerale exploratie

Met behulp van specifieke elektromagnetische sensoren kunnen drones worden gebruikt om geologische informatie te verzamelen om geofysici te helpen de locatie en aanwezigheid van mineralen, olie en aardgas te identificeren en beter te benaderen.