3 Voordelen van een ziektekostenverzekering

Er wordt terecht gezegd dat gezondheid rijkdom is. Veranderende levensgewoonten, meer vervuiling en vele andere factoren hebben een ernstige invloed op de gezondheid van een individu. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidsaandoeningen en medische ziekten.

De medische kosten voor de behandeling van dergelijke ziekten nemen snel toe. Om jouw financiën te beschermen tegen hoge medische rekeningen, is het noodzakelijk om te investeren in ziektekostenverzekering plannen. Dergelijke plannen dekken alle hospitalisatiekosten, alsook de kosten vóór en na de hospitalisatie.

Voor twijfels en vragen over het nemen van de juiste verzekering kun je terecht bij klantenservice FBTO.

Hieronder vind je een aantal voordelen van een ziektekostenverzekering:

Dekking tegen medische kosten

Het belangrijkste doel van een ziektekostenverzekering is om de beste medische zorg te krijgen zonder dat jouw financiën onder druk komen te staan. Ziektekostenverzekeringsplannen bieden bescherming tegen hoge medische kosten. Het dekt hospitalisatiekosten, dagverpleging, domiciliëringkosten, ambulancekosten, naast vele andere. Je kunt je dus concentreren op jouw spoedig herstel in plaats van je zorgen te maken over dergelijke hoge kosten.

Dekking tegen levensbedreigende ziekten

Verzekeringsaanbieders bieden tegenwoordig verzekeringen tegen levensbedreigende ziekten aan, hetzij als een op zichzelf staand plan, hetzij als een aanhangsel. Een dergelijke verzekering biedt dekking tegen levensbedreigende ziekten zoals nierfalen, beenmergtransplantatie, beroerte en verlies van ledematen, onder anderen. Bij diagnose van een van de kritieke ziekten uit de vooraf bepaalde lijst van jouw polis, heb je recht op een forfaitair bedrag. Dit bedrag kan worden gebruikt om uw ziektegerelateerde behandelingskosten, dagelijkse uitgaven en andere financiële verplichtingen te betalen.

Schadevergoeding zonder contant geld

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid van een schade-uitkering zonder contant geld. In een dergelijke regeling hoef je geen out-of-pocket betalingen te doen. De kosten van de ziekenhuisopname worden verrekend tussen jouw verzekeraar en het ziekenhuis. Om van dit voordeel te kunnen genieten, is het noodzakelijk dat je wordt opgenomen in een van de ziekenhuizen van het netwerk van de verzekeraar. Je kunt een pre-autorisatieformulier invullen en jouw ziekteverzekeringskaart tonen om van de cashless faciliteit te genieten.

Lees ook: Wat is een value proposition en waarom is het belangrijk?