3 Redenen waarom een sales recruitment bureau van belang is

Het rekruteringsproces kan voor elke onderneming een hectische taak zijn. Als je echter een effectief wervings- en selectiebeleid heeft, dan wordt het personeelsverloop aanzienlijk geëlimineerd; waardoor het voor jou gemakkelijker wordt om de juiste kandidaat te kiezen die niet alleen voldoet aan de werkgerelateerde competenties, maar ook complementair is aan de kernwaarden van uw organisatie. Mocht dit niet lukken, dan kan je altijd een sales recruiter inhuren.

Een werving- en selectiebeleid is een document dat de leidende principes samenvat met betrekking tot de wijze waarop een organisatie het totale wervings- en selectieproces zal uitvoeren. Het beleid heeft een centrale rol om de meest geschikte kandidaten aan te nemen op basis van de werkethiek en de bedrijfsdoelstellingen die een organisatie nastreeft.

HET ZORGT VOOR TRANSPARANTIE IN HET AANNAMEPROCES

Een rekruterings- en selectiebeleid zorgt ervoor dat alle procedures met betrekking tot aanwerving en selectie transparant worden uitgevoerd en dat alle betrokken leden (de aanwervende manager, HR, enz.) het rekruteringsproces met het volste vertrouwen volgen over het eindresultaat. Transparantie betekent bovendien dat kandidaten altijd op de hoogte zijn van de status van hun sollicitatie en dat ze op de hoogte worden gebracht als ze een baan toegewezen krijgen.

HET MAAKT DE WEG VRIJ VOOR OP VERDIENSTE GEBASEERDE AANWERVINGEN

Een effectief wervings- en selectiebeleid zorgt ervoor dat het totale wervingsproces op een eerlijke en legitieme manier verloopt. Het zorgt ervoor dat discriminerend gedrag in elk stadium van het totale wervingsproces wordt vermeden – een kandidaat mag nooit worden gediscrimineerd op basis van zijn geslacht, ras, leeftijd, religie of nationaliteit. Een eerlijk en authentiek beleid stelt een kandidaat in staat om juridische stappen te ondernemen als hij zich gediscrimineerd voelt door welke factor dan ook. Bovendien moet elke sollicitatie vertrouwelijk worden behandeld.

HET ZORGT VOOR CONSISTENTIE

Een wervings- en selectieproces dat niet consistent is, geeft inconsistente resultaten. Consistentie is dus een andere reden om een effectief wervings- en selectiebeleid te voeren. Organisaties moeten ervoor zorgen dat er geen verschillende selectiecriteria voor elke kandidaat worden vastgesteld, omdat het dan niet mogelijk is om de effectiviteit van elk individu te bepalen. Om consistentie te bereiken moet een gestandaardiseerd proces worden gevolgd. In plaats daarvan zal het voordeliger zijn als organisaties vooraf vastgestelde criteria toepassen in alle fasen van het wervingsproces, omdat het risico op vooringenomenheid en discriminatie dan wordt weggenomen. Ook moeten bedrijven referentiecontroles uitvoeren voordat ze een afspraak met de kandidaat maken en deze moeten op een consistente manier worden uitgevoerd.

Lees ook: Voordelen van akoestische panelen in de ruimte